หน้าหลัก | จังหวัดบุรีรัมย์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว | ประเพณีภูมิปัญญา | แนะนำภาพ | แนะนำร้านค้า | ลงนามถวายพระพร | ลงนามถวายพระพร | เว็บบอร์ด | ติดต่อโฆษณา
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารบุรีรัมย์

คลิปความสามารถ

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » รู้จักจังหวัดบุรีรัมย์ » ประเพณีและวัฒนธรรม

....

 

แซนโฎนตา

แซนโฎนตา
แซนโฎนตา

ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายเขมร ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกลายเป็นตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น สู่ลูกหลาน ถึงปรากฏการณ์ “แคเบ็ญ” ในบุญประเพณีเดือน 10 ที่สำคัญ สะท้านถึงเอกลักษณ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสมบูรณ์ของวิถีชีวิตของ คนไทยเชื้อสายเขมร เรียกว่า บุญประเพณี“แซนโฎนตา” หรือการบูชาบรรพบุรุษ
การ “แซนโฎนตา” มีตำนานเล่าขานซึ่งปรากฏอยู่ใน “ติโรกุฑสูตร” ว่า เมื่อครั้ง พระเจ้าพิมพิสารทรงนิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น รุ่งเช้า พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปรับมหาทานในพระราชนิเวศน์ ส่วนพวกเปรต ญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ก็ได้รอรับถวายทานแล้ว ก็ทรงดำริว่าจัดหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าว่าจะทรงประทับที่ไหน จึงทำให้ทรงลืมอุทิศส่วนบุญไปให้พวกเปรตญาติเสียสนิท พวกเปรตญาติที่รออยู่ เมื่อไม่ได้รับผลบุญจึงเสียใจในคืนนั้นจึงได้พากันร้องโหยหวนน่าสะพึงกลัว อย่างยิ่ง ในที่ใกล้พระราชนิเวศน์ที่บรรทม พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงตกพระทัย พอรุ่งเช้าจึงทรงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลเรื่องเสียงนั้นให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เสียงร้องนั้นมิได้เป็นนิมิตรร้ายแต่ประการใด แต่เป็นเสียงเปรตญาติของพระองค์มารอส่วนบุญที่เมื่อวันก่อนพระองค์ถวายทาน แล้วมิได้อุทิศแก่พวกเขา พวกเขาจึงพากันผิดหวังและมาส่งเสียงร้องดังกล่าว และได้รับคำแนะนำให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขา
วันต่อมาพระเจ้าพิมพิสาร จึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหารในพระราชวัง แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่พวกเปรตเหล่านั้น ตกดึกคืนนั้นพวกเปรตมาปรากฏโฉมอีก แต่คราวนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณที่แบ่งส่วนบุญให้แล้วก็อันตรธานหาย วับไป
ชาวไทยเชื้อสายเขมร ได้รับอิทธิพลจากศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย ได้เห็นถึงหนทางที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ถึงแก่ผีตา ยาย หรือ ผีบรรพบุรุษ จากตำนานของพระเจ้าพิมพิสาร เป็นจุดเริ่มต้นของพิธี “แซนโฎนตา”
ด้วยความศรัทธาและกตัญญูถูกถ่ายทอดผ่านประเพณีที่งดงาม ใน นามของ “แซนโฎนตา” จะว่าเป็นกุศโลบายหรือตำนานโบราญกล่าว ก็ตามแต่พื้นฐานความคิดของแต่ละสังคม แต่สิ่งเหล่านี้ ทำให้เห็นได้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความกตัญญูรู้คุณ ความสมานสามัคคี ที่มีอยู่ในหมู่ชนที่พัฒนาทางด้านจิตใจ คิดดี ทำดี มีศีล มีธรรม สิ่งเหล่านี้อาจจะเลือนลางหายไปได้ในอนาคต หากคนรุ่นต่อๆไปไม่ใส่ใจต่อบรรพบุรุษไม่หวนคิดถึงสิ่งดีๆของบรรพชนที่ได้สร้างไว้ให้แก่ตน แต่นั่นก็หมายความว่าตัวพวกเขาเองก็จะไม่มีใครเหลียวแลต่อตัวของพวกเขาเช่นกัน ประเพณีโดนตา หรือ “แซนโฎนตา” นั้น มีอยู่มากมายหลายที่ เหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้างแล้วแต่กิจกรรมของแต่ละชุมชน
การ “แซนโฎนตา” พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นำพาลูกหลานกล่าวคำขอขมาผีบรรพบุรุษ เมื่อขอขมาแล้วถึงเริ่มการ “แซนโฎนตา”โดยการพูดเรียกชื่อปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับของ“เซ่น” พร้อมๆกับการหยาดน้ำสะอาด นำมะพร้าวที่บริสุทธิ์ หรือน้ำหวาน ตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” มีดังนี้
๑. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้ ในพิธี “แซนโฎนตา” ประกอบด้วย อาหารคาว – หวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
๑.๑ อาหารคาว ได้แก่ ปลานึ่ง ปลาย่าง หมูย่าง ไก่ย่าง แกงวุ้นเส้น แกงกล้วย ต้มยำไก่ ลาบหมู ไก่นึ่ง ซึ่งต้องเป็นไก่ทั้งตัวเอาเครื่องในออก
๑.๒ อาหารหวาน ได้แก่ ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว ขนมเทียน ขนมนางเล็ด ขนมโชค(ขนมดอกบัว) ขนมโกรด ข้าวกระยาสารท
๑.๓ ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้ม ละมุด พุทรา องุ่น เป็นต้น
๑.๔ เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่า เหล้าขาว น้ำอัดลม เหล้าสีต่างๆ เป็นต้น
๑.๕ ของใช้ต่างๆ ได้แก่ เสื่อหวาย ที่นอนแบบพับ หมอน ผ้าขาว ผ้าไหม ผ้าโสร่ง อาภรณ์ต่าง ๆ พาน ธูป เทียน กรวย ๕ ช่อ ที่ทำจากใบตองสดม้วนเป็นกรวย แล้วสอดด้วย ธูป และใบกรูยกะนำ ความหมายของการจัดกรวย ๕ ช่อ คือ ขันธ์ ๕ หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
๒. ก่อนที่จะทำพิธีกรรม “แซนโฎนตา” ที่บ้าน ชาวบ้านจะนำเครื่องเซ่นไหว้ซึ่งแบ่งไว้ต่างหากจากที่เซ่นที่บ้านไปเซ่นไหว้ ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน ซึ่งทุกบ้านที่จะประกอบพิธีกรรมใดก็ตาม จะต้องไปเซ่นไหว้ศาลปู่ตาก่อนเสมอ เป็นการบอกกล่าวให้ศาลปู่ตาได้รับรู้ ตามความเชื่อที่สืบทอดต่อ ๆ กันมานานแล้ว
๓. การเซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน เมื่อเสร็จจากเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านแล้ว จะนำเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งแบ่งไว้ต่างหากจากที่เซ่นที่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน เพื่อบอกกล่าวและเป็นการเปิดทางให้ผีบรรพบุรุษสามารถเข้ามาในบ้านได้
๔. การประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” ที่บ้าน แสดงออกถึงการนับถือผียายตา คือ เทศกาลเดือน ๑๐ ในวันแรม ๑๔ ค่ำ มีการเซ่นผียายตาที่เรียก “แซนโฎนตา” คำว่า แซน หมายถึง เซ่น โฎน หมายถึง ยายตา
ช่วงสายวัน 15 ค่ำเดือน 10 ชาวบ้านในชุมชนพร้อมเพรียงกันที่วัดอีกครั้งเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีบรรพบุรุษของตนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดการทำประเพณี “แคเพ็ญ”อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามของบุญประเพณีการดำรงอัตลักษณ์เผาพันธุ์รักษาความภูมิใจในวีถีชีวิตของตนเองและลูกหลาน มีสาระความสำคัญสอดครองกับพระสูตรใน “ติโรกุฑสูตร” ว่า ผู้ที่ต้องการแสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้มีอุปการะญาติผู้ล่วงลับไปแล้วก็สามารถทำได้โดยถวายทักษิณาทานอุทิศส่วนบุญไปให้ “เปรตภูมิ” เป็นภูมิของสัตว์ผู้ต้องเสวยผลกรรมที่เคยทำไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ เป็นภูมิที่ไร้อาชีพขาดอาหารเคยรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้อย่างเดียวเท่านั้น การแสดงความอาลัยรักผู้มีอุปการะหรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการร้องไห้เศร้าโศก คร่ำครวญนั้นมิได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เพราะไม่สามารถจะเรียกให้ท่านเหล่านั้นกลับฟื้นคืนชีพได้ แต่ทักษิณาทานที่ถวายแด่พระสงฆ์เท่านั้น ย่อมสำเร็จประโยชน์ แก่ญาติผู้ล่วงลับไป 
“ติโรกุฑสูตร” นี้ คือ กุศโลบายที่พระภาคทรงใช้สั่งสอนให้บุคคลมีจิตใจที่เสียสละบริจาคทานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมและเพื่อสั่งสมบุญไว้ในภายภาคหน้า
สาเหตุ ที่ต้องเตรียมตัวทำบุญตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ เพราะผีตายาย หรือ ผีบรรพบุรุษ ถูกปล่อยมาวันนั้น และเดินทางมาไกลเกิดความเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เมื่อมาถึงก็จะอยู่ที่วัดรอคอยว่าญาติหรือลูกหลานจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ หรือไม่ เมื่อถึงรุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ญาติหรือลูกหลานก็จะไปทำบุญที่วัด ตอนนี้เองถ้าญาติ หรือลูกหลานมาก็จะดีใจ และได้รับผลบุญจากที่ได้มีการทำบุญอุทิศให้ ก็จะอวยพรให้ญาติ หรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองใช้ แต่ถ้าไม่เห็นก็จะโกรธ และสาปแช่งญาติหรือลูกหลานไม่ให้มีความสุขความเจริญ
นอกจากประเพณี “แซนโฎนตา” จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผี บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ จุดมุ่งหมายรองของการออกกุศโลบายของบรรพบุรุษ คือการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่แสดงต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไป แล้ว และเพื่อให้ลูกหลาน ญาติมิตรจะได้มารู้จักกัน สร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกั
คงปฏิเสธถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้ แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้กับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ที่ไม่ได้ต้องซื้อหาเพียงแต่เก็บเกี่ยวมาจากบรรพบุรุษจากอดีตกาล จากประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ไม่มีใครสามารถให้อะไรกับเราได้มีเพียงเราเท่านั้นที่จะรักษาสิ่งที่ดีเสาะหาสิ่งที่ถูกเพื่อตัวเราและแผ่นดินบ้านเกิดเหมือนดังคำมั่นสัญญาของทุกคนในบ้านว่า เราจะกลับมา ทุก 14 ค่ำเดือน 10 มาเพื่อพิธี “แซนโฎนตา” ที่ยังคงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน

 

 

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้ อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆที่ทีมงานคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิง และให้ความรู้ โดยเราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ E-mail crm_buriramguideแอดhotmail.co.th ทีมงานจะนำบทความนั้นๆออกทันที

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลกับบุรีรัมย์ไกด์ดอทคอมและบุรีรัมย์ไทม์ด้วยวิธีง่ายๆ
เพียงส่งรูปภาพหรือข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ท่านมีเกี่ยวกับบทความเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ มาให้เราที่ buriramguideแอดhotmail.co.th ทางทีมงานจะนำรูปภาพและบทความของท่านมาปรับปรุงข้อมูลและลงชื่อท่านเพื่อเป็นเกียรติค่ะ
เขียนเมื่อ : 10 ก.ย. 2557,08:20   เข้าชม : 1081 ครั้ง

รู้จักจังหวัดบุรีรัมย์ » ประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ
ข้าวตอกปริศนาในงานศพชาวบ้านเขมร
ตามธรรมเนียมความเชื่อ ในงานศพของชาวบ้านเขมร ครั้นพอถึงเวลาแห่ศพไปเผา ในขบวนแห่ จะมีการโปรยข้าวตอก โรยรายเรื่อยไปตั้งแต่บ้านผู้ตายจนกระทั่งถึงเมรุ
“เลิงขม๊อจ” (ขึ้นผี) เรื่องของ “คน” กับ “ผี” ในวิถีชุมชน
ในชุมชนคนเขมรบ้านบัว นอกจากพิธีไหว้ผีปู่ตา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อในเรื่อง “ผีบรรพบุรุษประจำหมู่บ้าน”
กันตรึม2 มโหรีพื้นบ้านอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
งานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 19เม.ย.2557 @สนามหลวง
แซนโฎนตา
ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายเขมร ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกลายเป็นตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น สู่ลูกหลาน ถึงปรากฏการณ์ “แคเบ็ญ”
วันนสารทไทย 2557
ปัจจุบันเราอาจจะรู้จักแต่ประเพณีของชาวตะวันตก ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับพิธีไทยมากเท่าไหร่นัก ยิ่งชื่อพิธีสารท บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ "วันสารทจีน" ไม่เคยได้ยินชื่อ "สารทไทย" มาก่อน ซึ่งวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นเทศกาลทำบุญเดือน 10 ของไทย
เพลงไหว้ครู มโหรีพื้นบ้านอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
งานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 19เม.ย.2557 @สนามหลวง
เส้นทางต.สะเดา-ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
เส้นทางนี้ ใช้สัญจรจากต.ป่าชัน เข้าสู่ ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย ทุกคนที่ผ่านเส้นนี้ต้องอดทนกับสภาพถนน แต่คนป่วยที่อ่อนแอจนแทบจะทนไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะทำอย่างไร อย่านิ่งดูดายนะคะ เราต้องช่วยกัน
วันสารทไทย
สารทเป็นการทำบุญกลางปีของไทย ตรงกับวันสิ้นเดือน ๑๐ หรือวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญชาติและผลไม้สุก ข้าวและต้นผลไม้ที่ปลูกไว้กำลังให้ผลเป็นครั้งแรกในฤดูนี้
นับ 1-10 ภาษาเขมร โดยน้องเบฟ
เพลงอมตูกคัด กันตรึมโบราณ มโหรีพื้นบ้านอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร้องโดย นายสิทธิพลก้า
งานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 19 เม.ย. 2557 @สนามหลวง
เพลงอาไย มโหรีพื้นบ้านอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
งานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 19เม.ย.2557 @สนามหลวง
เพลงอมตูก มโหรีพื้นบ้านอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
งานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 19เม.ย.2557 @สนามหลวง
กันตรึม มโหรีพื้นบ้านอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
งานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 19เม.ย.2557 @สนามหลวง
รำจับกรับ
งานประกวดเทพีสงกรานต์2555 ทต.พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวพนิดา สุดเสียงสังข์ นางสาวตรีนุช เสาะหายิ่ง
นิทานพื้นบ้านเขมรเรื่อง : ‘กงเฮียน' ยอดผู้กล้าจอมปลอม
หลายวันก่อน เพื่อนมิตรท่านหนึ่ง แวะเอาหนังสือนิทานเขมร (กัมพูชา) มาฝาก สอง – สามเรื่อง เมื่อลองพลิกอ่านดูแล้ว จากความรู้ภาษาเขมรแบบ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : แซนโฎนตา
 
คำค้น
Ai shinozaki Videoxxxx18 Videoxxxx18+ Videoxxxx18_ shinozaki คนไม่มีเวลา คริบโป้สาว_จ.สุพรรบัรี89 คริบโป้สาว_จ.สุพรรบัรี89+ คริบโป้สาว_จ.สุพรรบัรี89_ คลิบโป๊ คลิปวีดีโอแอนนาเอ็ก คลิปหนังเอ็ก คลิปหนังเอ็กvdo888 คลิปเกย์ จทบ.บร ชุมชนปั่นฝ้ายจังหวัดบุรีรัม ชุมชนปั่นฝ้ายจังหวัดสุรินทร์ ทหาร นักฆ่าขนตางอน วุ้นเส้น หนังx หนังxสาวนวด หนังโป๊ หวานใจกับนายจอมหยิ่ง เกมจารชน เกมจารชนเทปที่81 เกย์ แต่งตัว แม่ดีเด่น โป๊
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537